نرم افزار

این نرم افزار که مخصوص قالب سازی طراحی شده است ، کامل‌ترین و قوی ترین نرم افزار موجود در این رشتهٔ کاری می‌باشد  و شامل موارد زیر است :

۱- دارای بانک اطلاعاتی‌ جعبه شامل ۱۵۰۰ نوع نقشه مورد نظر و وارد نمودن ابعاد طول و عرض و ارتفاع با انتخاب جنس تولید شونده نقشه قابل اجرا و همچنین; بهترین چیدمان در سایز تائید شده را ارائه می‌کند .

۲-نقش‌های طراحی شده را برای ساخت قالب‌های رو تاری در محیط روتاری بدون کوچک‌ترین خطایی محاسبه می‌کند

۳- دارای بانک اطلاعاتی‌ کلی‌ ماشین‌های دایکات با متعلقات گوناگون نزیر استریپر ، بلنکر ، پرتینکس و . . . به صورت خودکار

۴-ارائه نقش ابر جهت ابر چسبانی قالب

۵-ارائه نقش‌های پرتینکس (زیر چسبنی) برای قالب‌های نیازمند زیر چسبانی

۶- ارائه نقش‌های ۳ بعدی و قرار دادن جنس تولیدی در درون جعبه طراحی شده

 

Casino Bet 365 is best casino in the world.

Free Templates - bigtheme.net
Popular Art Betting make bookies articles.