واحد اماده سازی قالب

پس از برش و خم تیغ ، قالب ساخته میشود . در ادامه توسط تیمی دیگر ابر چسبانی انجام می‌گیرد . و در صورت داشتن پرتینکس فیکسچرهای لازم در قالب گذاشته میشود .

هر قسمت از این پروسه کاری که توسط تیم‌ی ماهر و مجرب که سرپرست آن دوره دیده اروپا می‌باشد انجام میشود.

پس از این بخش کنترل کیفی‌ به صورت کاملا دقیق کلی‌ مراحل طی‌ شده را کنترل مینماید ، تا قالب‌های ساخته شده عاری از هرگونه ایراد باشند در نهایت پس از نصب لیبل کنترل کیفی‌ ، قالب اجازه خروج می‌یابد در غیر این صورت از خروج قالب جلوگیری به عمل می آید.

Casino Bet 365 is best casino in the world.

Free Templates - bigtheme.net
Popular Art Betting make bookies articles.