ابر چسبانی

پس از ساخت قالب بنا به درخواست مشتری می توان ابر چسبانی لازم را بر روی قالب انجام داد و البته این کار در مقایسه با گذشته بسیار متفاوت تر گردیده است، بدین صورت که برش ایر به شکل تیغ های خم شده با ماشین مربوطه صورت می گیرد . برای جاهای مختلف قالب بایستی از ابرهایی با سفتی متفاوت استفاده نمود، تا کیفیت لازم به دست آید. با ابر چسبانی درست می توان هم عمر قالب را زیاد کرد و هم کیفیت تولید را ارتقاء داد و هم به سرعت و دقت تنظیم قالب توسط اپرتورهای ماشین دایکات کمک شایانی نمود . لازم به ذکر است ابر چسبانی در قالب بسیار مهم است و عدم استفاده صحیح آن از کیفیت قالب می کاهد.

Casino Bet 365 is best casino in the world.

Free Templates - bigtheme.net
Popular Art Betting make bookies articles.